ผจภ.6 จัดประชุมผู้บริหาร จภ.6 (ถ่ายทอดตัวชี้วัดรอบ 2/2567)