ผจภ.6 ตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือ บริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์

         วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายเรวัต โพธิ์เรียง ผจภ.6, นางฉวีวรรณ ฉัตรเงิน หอผ. และ จตท. จภ.6 (ชบ.) รับฟังบรรยายสรุปการประกอบกิจการ แผนความปลอดภัย และการซ้อมแผน รวมทั้งการตรวจพื้นที่ท่าเทียบ อุปกรณ์ความปลอดภัย กรณีบริษัท ศรีราชา ฮาร์เบอร์ ได้ยื่นขอออกหนังสือรับรองสภาพท่าเทียบเรือขนาดเกิดกว่า 500 ตันกรอส มีวัตถุประสงค์เพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป สินค้าเทกอง และตู้คอนเทรนเนอร์
ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลอ่าวไทยตะวันออก ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
           ในการนี้ ผจภ.6 ได้เน้นย้ำกับทางบริษัทฯ ในเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือรับรองสภาพท่าเทียบเรืออย่างเคร่งครัด และกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ขอให้ทางบริษัทฯ รีบประสานแจ้งเหตุมายัง จภ. (ชบ.) โดยทันที

วันที่:02 พฤษภาคม 2567

เข้าชม:103

ข้อมูลโดย: adminmarineoffice6