1 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 - กรมเจ้าท่า

หน้าแรก

%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%
%e0%b8%81%e0%b8%9e-%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b9%8c
%e0%b8%a3-10-28%e0%b8%81%e0%b8%84-2
visual-arts-google-classroom-header-in-colorful-watercolor-style
%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%
%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%
%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%
%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%
%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%8a%


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

  • วีดีทัศน์ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6 ได้ดำเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • วีดีทัศน์ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่น และบุคคลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • วีดีทัศน์ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ สำหรับเด็กปฐมวัย และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียน “Basic Marine Sefety Training for kids and School Development project” ณ โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร เกาะเสม็ด จ.ระยอง 

ข้อมูลพื้นฐาน

กรมจ้าท่ากรมจ้าท่าMarineMarineDepartmentDepartmentMARINE DEPARTMENTMARINE DEPARTMENTกรมจ้าท่ากรมจ้าท่าMARINE DEPARTMENT